曲阜中国功夫学院
 
Master worker
 

หัวหน้าโค้ช  คุณหวู่ซุ่ฮ๋าย หรือเรียกว่า”หยูนหยางชิวซื่อ”

โปรไฟล์  คุณหัวหน้าโค้ชหวู่ซุ่ฮ๋าย  หรือเรียกว่า”หยูนหยางชิวซื่อ”  เกิดที่ เมืองชิวฝู่ มณฑลซานตงประเทศจีนในปี1947   ผมสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็ก  เริ่มเรียนศิลปะกังฟูตั้งแต่อายุปี  จุดประสงค์คือเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น ได้เรียนกังฟูถงจือ กังฟูไนเจียวู๋ดางซงชี และตำนานการเล่นมวย กับคุณจางเซวื่อนหลิง ซึ่งบอดี้การ์ดที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน(ในสังคมชื่นชมว่าจางหัวเหล็ก)  อาจารย์จางเป็นคนถ่อมตัว  สอนผมศิลปะการต่อสู้แบบไม่เปิดเผย  ต่อจากนั้น  ก็ได้เรียนตำนานกังฟูไท้เก็กซวนซวนซึ่งเป็นตำนานที่สูญหายแล้วกับคุณหวู่ถูหนาน(ชื่อเดิมคุณหวู่หยงผัย) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ไท้เก็ก   เนื่องจากว่ามวยไน่เจียจะค่อนข้างหัวโบราณ ท่านอาจารย์ไม่อยากให้เผยแพร่ออกภายนอก  หลังจากนั้น  ผมก็ได้เรียนมวยจิ๋วกงโป๊ยก่วย กับคุณพ่อของผม  หลังจากการเรียนอย่างขยันหมั่นเพียรเป็นเวลาหลายสิบปี  ผมก็ได้รับประโยชน์อย่างมากมาย   ในปี   ผมได้รับรางวัลอันดับสามในการแข่งขันประลองฝีมือ  

ผมเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้มาหลายๆปี   แต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติมากกว่าร้อยคน  

 ผมยังเป็นกรรมการตัดสินแห่งชาติอันดับหนึ่ง

กังฟูที่เรียนได้แก่   กังฟูถงจื่อ  กังฟูแขนเหล็กโป๊ยก่วย  กังฟูบำรุงตาซงชี กังฟูตีนนกอินทรีแรงใหญ่และกังฟูเหยือไน่เจีย  

กังฟูโป๊ยก่วยที่เรียนได้แก่  มวยจิ๋วกงโป๊ยก่วย ใบมีดโป๊ยก่วย  หอกโป๊ยก่วย  ขวานโป๊ยก่วย  หอกโป๊ยก่วยสองหัวและหอกไท้เก็กโป๊ยก่วยซวงฮัว ฯลฯ

วิธีการฟันกระบี่ที่เรียนได้แก่  กระบี่รบป๋ายหง  กระบี่สิงหยุน  กระบี่เซียว  กระบี่สือซิง  โฝฉันลัทธิเต๋าและกระบองสั้น ฯลฯ

วิธีการเล่นกระบองที่เรียนได้แก่  กระบองจันวู๋วู๋ดาง   กระบองยินโส่วเส้าหลินและกระบองฉีไม๋เส้าหลิน 


โปรไฟล์ของคุณวั่ยเหยียนหลง อธิการบดีของโรงเรียน

คุณวั่ยเหยียนหลง คนซานตงชิวฝู่ กรรมการพรรคคอมมิวนิสม์จีน    ปัจจุบันเป็นอธิการบดีของสถาบันการศึกษากังฟูจีนชิวฝู่   เป็นหนึ่งในสิบโค้ชสอนศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมของมณฑลซานตง  เริ่มเรียนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุ18ปี  เที่ยวทั่วประเทศเพื่อเยื่อนอาจารย์ที่ดี   ได้เรียนกังฟูไน่เจียวู๋ดางซงชีกับคุณหวู่ซุ่ฮ๋าย( หรือเรียกว่า หยูนหยางชิวซื่อ)  ต่อไป  ก็ได้เรียนกับอาจารย์ชั่ยหลงหยุน  หวางจั้นหวยและหลี่อันจิวฯลฯ เป็นกรรมการตัดสินแห่งชาติอันดับหนึ่ง  เป็นนักชี้แนะทางสังคมและกีฬาแห่งชาติอันดับหนึ่ง     เป็นโค้ชสอนศิลปะการต่อสู้แห่งชาติอันดับหนึ่ง  

ในปี1999 ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันกระบวนท่ากังฟูดั้งเดิมแห่งมณฑลซานตง 

ในเดือนสิงหาคมปี2010   ได้รับใบรับรองกรรมการตัดสินกังฟูดั้งเดิมอันดับหนึ่งแห่งมณฑลซานตง  

ในปี2013    ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันการฟันดาบในเทศกาลกังฟูดั้งเดิมสากลแห่งประเทศจีน(ภูเขาไท่ซาน)ครั้งที่หนึ่ง  


 
 

 

หวางหลัย  คนเหลียงซานมณฑลซานตง  กรรมการพรรคจี้อกง  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาใหญ่และโค้ชทางกังฟูของสถาบันการศึกษากังฟูจีนชิวฝู่   เป็นครูสอนกังฟูของสถาบันวิทยาศาสตร์กีฬาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์โมลชิวฝู่  เป็นกรรมการตัดสินแห่งชาติอันดับหนึ่ง   เป็นนักชี้แนะทางสังคมแห่งชาติอันดับหนึ่ง   ศิลปะการต่อสู้จีนหกสาย   เริ่มเรียนกังฟูตั้งแต่เด็ก  เคยได้เรียนกระบวนท่าแข่งขันต่างๆ  มวยไท้เก็กและเทคนิคการต่อสู้ฯลฯกับหวางอันหยุน หัวหน้าของด้าหงจ่าง   ต่อจากนั้น  ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์สอน ศิลปะการต่อสู้หลายๆท่าน  เช่น ชั่ยหลงหยุน ฉันจั้งหลัย  หวางจั้นหวย  หลี่อันจิวและหวางจ้วนฝ่าฯลฯ

ในปี1987  ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันหอกกลุ่มเยาวชนกลุ่มเอแห่งมณฑลซานตง  

ในปี1990 ได้รับรางวัลที่สองในการแข่งขันหมัดยาวระหว่างของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้แห่งมณฑลซานตง  

เคยรับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แห่งเมืองจี่หนิงครั้งที่9 ครั้งที่10 ครั้งที่11และครั้งที่12

เคยรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์มวยไท้เก็กแห่งมณฑลซานตงตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่ 13

เคยรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แห่งพาเลซเยาวชนแห่งชาติครั้งที่6และครั้งที่10

เคยรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการตัดสินในงานกีฬาสำหรับสำหรับผู้พิการแห่งมณฑลซานตงครั้งที่9 

เป็นสมาชิกของสมาคมศิลปะการต่อสู้จีน  ครูสอนศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงแห่งมณฑลซานตง 

 


 

 
โปรไฟล์ของครูสอน
คุณขงผังฟัย ชาย  เกิดในเดือนสิงหาคมปี1982  คนซานตงชิวฝู่  เป็นกรรมการตัดสินแห่งชาติอันดับหนึ่ง   และเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้แห่งชาติอันดับหนึ่ง เริ่มเรียนกังฟูตั้งแต่เด็ก ตอนเด็กๆเรียนกระบวนท่า  และเริ่มฝึกซานดาตั้งแต่ปี 1997  
ในปี2003 ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันซานดาระดับ60กิโลกรัมแห่งเมืองจี่หนิง
ในปี2005 ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันซานดาระดับ70กิโลกรัมใน”การแข่งขันซานดาระหว่างโรงเรียนศิลปะการต่อสู้แห่งมณฑลซานตง
ในปี2013ได้ขี้นชื่อว่าเป็น”ผู้ตัดสินที่ดีเด่น”ในการแข่งขันกระบวนท่ากังฟูแห่งพาเลซเยาวชนแห่งชาติ
 
曲阜中国功夫学院
All rights reserved: Qufu Kung fu School
Service hotline:0086-18766811326  24hours avaliable
QQ:16296796 Online Chat
E-mail:admin@wudangkungfuofchina.com
              chinakungfuschool@163.com  
Add:Qufu,Shandong,China    PRIVATE POLICY
曲阜中国功夫学院